Disciplinespecifieke afspraken over de ontwikkeling van onderzoeksondersteuning

De precieze inrichting van onderzoeksondersteuning verschilt per discipline.

Disciplinespecifieke afspraken kunnen alleen vanuit de wetenschap zelf starten. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak en het betrekken van de juiste wetenschapsgremia.

Verantwoordelijke themagroep

NWO, GO FAIR, ZonMw, UKB

Indicatie van tijdslijn

Eerste bijeenkomst en opname van resultaten in het Platform: tweede kwartaal van 2017.