Creëer een breed gedragen portaal voor ondersteuning en informatie

Zowel onderzoekers als ondersteuners met vragen kunnen in het portaal terecht voor ondersteuning en informatie en worden adequaat doorverwezen. In dit ‘clearinghouse’ moet alle informatie over de beschikbare onderzoeksondersteuning eenduidig beschikbaar zijn.

Dit vraagt georganiseerde samenwerking van onderzoeksondersteuners. Kies hier voor een meersporige aanpak: richt je op eerstelijns ondersteuners, ICT-beslissers en onderzoeksdirecteuren. 

Een eerste pilot hiervoor zou het digital scholarship centre e-Humanities kunnen zijn.

Verantwoordelijke themagroep

  • Voor de ontwikkeling: NWO, VSNU, VH, UKB, KNAW, SURF, LCRDM, DANS, 4TU.Research Data, eScience Center (ePLAN), GO FAIR, DTL, NFU. 
  • Voor de uitvoering: UKB, SURF, eScience Center (ePLAN).

Indicatie van tijdslijn

  • Eerste bijeenkomst inzake competenties: tweede kwartaal van 2017.
  • Overzicht van gremia en bijeenkomstagenda op OpenScience.nl: derde kwartaal van 2017.
  • Opname van resultaten en ‘adres’ in het Platform: vierde kwartaal van 2017.