Betrek onderzoekers bij de transitie naar open science

Laat (jonge) onderzoekers reageren op het Nationaal Plan Open Science en bijdragen aan het Nationaal Platform Open Science.

Houd de dialoog met de gehele onderzoeksgemeenschap open bij de verdere ontwikkeling en implementatie van de ambities die in het Nationaal Plan Open Science genoemd staan. Articuleer de wensen voor ondersteuning vanuit de wetenschap. Illustreer met best practices wat de onderzoeker en lectoren aan Hogescholen helpt om goed onderzoek te doen.

Verantwoordelijke themagroep

De Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland (samen met PostdocNL), UKB (ook met101 Innovations), DTL (samen met ePLAN), en aanhakend de Vereniging van lectoren.

Indicatie van tijdslijn

Organiseren van een eerste evenement: tweede kwartaal van 2017.

Voortgang ambitie

De eerste nationale meeting over Open Science vond plaats op 29 mei 2017 in de Aula van TU Delft. In het rapport staat een verslag met de resultaten van de 'Researcher meeting: the National Plan and you'. In het verslag staan o.a. de presentaties van de plenaire sessies, de speech van staatssecretaris Sander Dekker, statements en sessie rapportages van de break-out sessies en meer. 

Resultaten Researcher meeting: the National Plan and You

Notitie: het rapport is in het Engels geschreven.