100% open access publiceren

100% open access in 2020 vraagt van universiteiten dat zij in de tussenliggende jaren invullen hoe zij open access publicaties onderdeel maken van het beoordelingssysteem.

Open access in 2020

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken in 2020. Leidend is daarbij het principe dat publiek gefinancierde onderzoeksresultaten ook publiek toegankelijk moeten zijn zonder extra kosten. 

Concrete vervolgstappen

Zolang de ambitie van 100% open access publiceren in Nederland en daarbuiten nog niet is waargemaakt, blijft de toegang tot wetenschappelijke informatie voor het grootste deel van de maatschappij beperkt. Coalities van betrokken partijen willen met deze ambities concrete vervolgstappen zetten.

 

Laatste wijziging op 08 dec 2017