100% open access publiceren

100% open access in 2020 vraagt van universiteiten dat zij in de tussenliggende jaren invullen hoe zij open access publicaties onderdeel maken van het beoordelingssysteem.

Open access in 2020

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken in 2020. Leidend is daarbij het principe dat publiek gefinancierde onderzoeksresultaten ook publiek toegankelijk moeten zijn zonder extra kosten. 

Concrete vervolgstappen

Zolang de ambitie van 100% open access publiceren in Nederland en daarbuiten nog niet is waargemaakt, blijft de toegang tot wetenschappelijke informatie voor het grootste deel van de maatschappij beperkt. Coalities van betrokken partijen willen met deze ambities concrete vervolgstappen zetten.

Voortgang

De KNAW, NWO/ZonMW en VSNU overleggen sinds de start van het NPOS samen over:

  • Het onderhandelen met bestaande en nieuwe spelers
  • Het beïnvloeden en informeren van buitenlandse stakeholders
  • Het deponeren van eigen materiaal in daarvoor bestemde repositories
  • Het monitoren van de voortgang
  • De mogelijkheid van alternatieve publicatieplatforms

Begin 2018 is deze groep uitgebreid met vertegenwoordigers van KB, SURF en VH.

 

Laatste wijziging op 08 feb 2018