Onderzoeksdata duurzaam opslaan en aanbieden ten behoeve van ontsluiting

Het duurzaam beschikbaar houden van onderzoeksdata is kostbaar en het is niet altijd opportuun om dat onbeperkt te doen.

Kritische selectie aan de poort (‘welke data moet echt bewaard worden’) en een actief deselectiebeleid (‘moet data na een bepaalde periode nog steeds bewaard blijven’) blijven nodig om de totale omvang van data te beperken en daarmee kosten te beheersen.

De te volgen strategie zou zoveel mogelijk bij aanvang van het onderzoek bepaald moeten worden. De criteria die hiervoor nodig zijn, kunnen in disciplinespecifieke protocollen worden vastgelegd.

Verantwoordelijke themagroep

  • Voor het vaststellen van het beleidskader: KNAW, NWO, ZonMW, VSNU (in samenwerking met UKB), VH, NFU, PNN en KB. Ondersteuning door LCRDM.
  • Voor het opstellen van de randvoorwaarden, waar nodig per discipline: GO FAIR, DANS, SURF, NFU, DTL in samenwerking met vertegenwoordigers van de disciplines.

Indicatie van tijdslijn

  • Beleidskader: 2018
  • Randvoorwaarden: op dit moment is dat moeilijk aan te geven. Als het beleidskader gereed is kan een nulmeting worden opgesteld van de stand van zaken in Nederland (en met oog voor internationale ontwikkelingen) en kan mogelijk een vervolgplanning worden afgegeven.