Een consistent systeem voor het FAIR ontsluiten van onderzoeksdata

Praktische uitwerking en implementatie van FAIR-criteria binnen technische en beleidsmatige randvoorwaarden.

Hierin wordt aandacht besteed aan:

  • Interoperabiliteit: standaarden kiezen voor de vindbaarheid, toegang, uitwisselbaarheid en citeerbaarheid. De data moeten leesbaar en vindbaar zijn voor computerprogramma’s en mensen.
  • Regels en afspraken (“rules of engagement”) voor dit deel van open science.
  • De wijze waarop deze onderzoeksdata actueel toegankelijk zijn voor laagdrempelig en effectief hergebruik door derden.
  • Documentatie voor verifieerbaarheid. Hiermee wordt bedoeld het meeleveren van alle onderzoekstappen en analyses die zijn doorlopen om van de ruwe data tot de uiteindelijke onderzoeksdata- en resultaten te komen.
  • Richtlijnen op het gebied van privacy, eigendoms- en hergebruikrechten en duurzaamheid van zowel publieke als private voorzieningen waarin onderzoeksdata wordt gedeeld.

Verantwoordelijke coalitie

  • Voor het vaststellen van het beleidskader: KNAW, NWO, ZonMw, VSNU (in samenwerking met UKB), VH, NFU, PNN. Met ondersteuning van LCRDM en andere partijen als NCDD.
  • Voor het opstellen van de protocollen, waar nodig per discipline: GO FAIR, DANS, SURF, 4TU.Centre for Research Data, NFU en DTL in samenwerking met vertegenwoordigers van de disciplines, en grootschalige infrastructuren (zoals Health-RI), rekening houdend met publiek-private samenwerking.

Indicatie van tijdslijn

  • Beleidskader: eind 2017
  • Randvoorwaarden: vanaf eind 2018