De techniek is voorhanden voor het duurzaam opslaan van onderzoeksdata ten behoeve van hergebruik

Het is nodig te zorgen dat het ook mogelijk is om de onderzoeksdata op een consistente, betrouwbare en duurzame wijze op te slaan.

Om deze ambitie te realiseren is het in ieder geval nodig om:

  • Te definiëren wat een erkende data repository is, gebruikmakend van alle certificering en initiatieven die hier internationaal al voor zijn.
  • Te inventariseren welke repositories er al zijn en wat de status hiervan is (internationaal).
  • Nieuwe data repositories aan te leggen die sectorbreed zijn, als bovenstaande inventarisatie daar aanleiding toe geeft.
  • Open-sourcesoftware en -tools waarmee de hele science workflow kan worden vastgelegd en in de toekomst kan worden geproduceerd, actief te stimuleren.
  • Software sustainability mee te nemen: software behorende bij onderzoeksdata zelf ook duurzaam opslaan.
  • Tools te ontwikkelen om de data repositories te doorzoeken, data te linken, et cetera (en te zorgen dat eventuele nieuw te realiseren data repositories voldoen aan minimumnormen hiervoor).

Pilots

Vanuit GO FAIR, de European Open Science Cloud-pilot, en ook het LCRDM zijn op deze punten al voorbereidingen getroffen die nuttig zijn om over te nemen en verder uit te werken in de Nederlandse situatie. SURF is sinds januari 2017 betrokken bij de EOSC-pilot, waarin met een brede coalitie van Europese partners de ondersteunings-, besturings- en financieringsmodellen voor een geïntegreerde Europese e-infrastructuur worden verkend. Binnen het SURF Open Science-programma worden in advanced user pilots de ervaringen uit de EOSC-pilot gekoppeld aan de GO FAIR-pilots.

GO FAIR is de werktitel van een internationale aanpak om de ontwikkelingen voor een gewenste ‘Internet of FAIR data and Services’ aan te jagen. Het is een open en inclusief consortium gestart door enkele vooruitstrevende enthousiaste EU lidstaten.

Het opslaan en delen van data vergt een versterking van de (ICT)-infrastructuur. Hiermee zijn kosten gemoeid. De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur bereidt een advies voor over de ICT-infrastructuur voor Nederland. Dit advies wordt in de loop van het voorjaar verwacht.

Verantwoordelijke themagroep

GO FAIR, SURF, DANS, DTL, 4TU.Centre for Research Data, eScience Center, PNN, en (nog aan te haken) Health-RI, Target Groningen.

Indicatie van tijdslijn

Nader te bepalen.