Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik

Open science beoogt dat onderzoekers onderzoeksdata en diensten van anderen waar mogelijk hergebruiken en de eigen data zo goed mogelijk beschikbaar stellen. Hiertoe moeten de gegevens eerst worden opgeslagen en omschreven met het oog op ontsluiting voor hergebruik en reproduceerbaarheid van onderzoek.

Om onderzoeksdata op deze manier op te kunnen slaan, ook tijdens het uitvoeren van onderzoek, moet aan zowel technische als beleidsmatige randvoorwaarden worden voldaan. De verwachting is dat een groot deel van deze randvoorwaarden disciplinespecifiek zal moeten zijn. Hoe andere partijen – zoals uitgevers – hierin een faciliterende rol kunnen spelen, moet nader worden uitgewerkt.

Voortgang

De NPOS-themagroep Onderzoeksdata bouwt voort op de vele initiatieven die voor dit thema al gaande zijn in binnen- en buitenland. De toegevoegde waarde van deze themagroep ligt in het feit dat dit het enige initiatief is met een bestuurlijke verankering bij de onderzoeksorganisaties die de basis vormen voor de wetenschappelijke praktijk.

In de periode tot medio 2018 zal de themagroep een plan voorbereiden voor de invoering van de beschikbare producten waarmee de ambities van het NPOS-thema Onderzoeksdata zijn te realiseren. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: standaarden, criteria, werkwijzen, onderzoeksinfrastructuur, beleid, regelgeving, etc.

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is een verkenning van de consequenties van de invoering van dergelijke producten voor de onderzoeksorganisaties. Met deze informatie wil de themagroep vervolgens inventariseren op welk niveau besluitvorming gewenst is over de verschillende producten en bijbehorende besluitvormingsprocessen in kaart brengen.

Laatste wijziging op 08 feb 2018