Onderzoeken hoe het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) de transitie naar open science kan bevorderen

Het SEP biedt in zijn huidige vorm mogelijkheden om indicatoren voor open science op te nemen. Daarbij is belangrijk dat deze indicatoren daadwerkelijk door de te evalueren eenheden binnen de instellingen zelf worden geselecteerd en gehanteerd.

In de aanstaande tussenbeoordeling van het huidige SEP-protocol wordt extra aandacht  besteed aan het onderwerp open science en worden, indien nodig, aanbevelingen geformuleerd voor aanpassingen in het volgende SEP om gebruik te bevorderen.

Verantwoordelijke themagroep

NWO, KNAW, VSNU, wellicht ZonMw

Indicatie van tijdslijn

Mid-termreview heeft begin 2018 plaatsgevonden..