Citizen science

Citizen science of burgerwetenschap betreft wetenschapsbeoefening door personen die niet als professioneel onderzoeker verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie, maar wel samenwerken met- of onder de supervisie van professionele onderzoekers.

Aanbevelingen voor toepassing van citizen scienceĀ 

De themagroep citizen science richt zich op burgerwetenschap als onderdeel van reguliere onderzoeken, dus gericht op een bijdrage aan wetenschappelijke resultaten. Wij geven onder andere aanbevelingen over de toepassing van citizen science aan de andere themagroepen.

Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers doen bijvoorbeeld steeds vaker een beroep op burgers bij hun onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld voor digitalisering van archieven of om gegevens te verzamelen over fijnstof. Uitgangspunt is dat voor citizen science dezelfde principes en normen gelden als voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen.

Relevantie van onderzoek en innovatie

Met citizen science kunnen onderzoek en innovatie nauwer aansluiten bij de behoeften, wensen en interesses van de samenleving. De reguliere wetenschap kan baat hebben bij het betrekken van burgers, en naarmate meer mensen zich bij wetenschap betrokken voelen, kan het aandeel citizen science in wetenschapsbeoefening toenemen.