Verankering van open access

Het recht op open access publiceren is in Nederland vastgelegd in de auteurswet. Dit moet nog beter worden gecommuniceerd naar onderzoekers om maximaal effect te hebben.

Er komt een campagne door betrokken partijen om de mogelijkheden voor onderzoekers beter te benutten. Er is ook aandacht nodig voor het eigenaarschap van publicaties uit onderzoek, om zonder kosten hergebruik te bevorderen.

Verantwoordelijke themagroep

VSNU, NWO, VH, PNN (en aanhakend ook PostdocNL)

Indicatie van tijdslijn:

Ten minste tot en met 2020, gezien het tijdpad van de uitgesproken ambitie.