Open access voor kennisinstellingen en onderzoeksdisciplines

We gaan ervoor zorgen dat open access tot in de haarvaten van kennisinstellingen en voor alle domeinen geregeld wordt. Iedereen moet meedoen; alle kennisinstellingen en onderzoeksdisciplines moeten een open access beleid hebben.

100% open access in alle onderzoeksdisciplines vergt oog voor de verschillen tussen disciplines én het type onderzoek (zoals praktijkgericht onderzoek), en dus een maatwerkaanpak. Er is een noodzaak om een gedragsverandering te bevorderen om 100% open access te bereiken. Daarnaast is een aanpak nodig waarin alle Nederlandse onderzoeksorganisaties en onderzoeksdisciplines een voor hen passend model van financiering en bijbehorend werkproces kunnen hanteren voor publiceren in open access.

Verantwoordelijke themagroep

VSNU, NFU, SURF, KNAW, NWO, VH, KB, PNN, HKI, NRPO-SIA en aanhakend ook PostdocNL

Indicatie van tijdslijn

  • Formuleren benodigde beleidsdoelstellingen en in gang zetten van beleid richting 2020: 2017.
  • Implementeren zodat het beleid in 2020 volledig en overal wordt uitgevoerd, zowel organisatorisch als ICT-faciliteiten: 2017-2020.
  • Gezamenlijke inventarisatie van huidige goed werkende businessmodellen, en identificatie van domeinen waar het nieuwe businessmodel minder goed past: 2017.
  • Ontwikkelen en toetsen (met name ook aan internationale context) van alternatieve businessmodellen en bijbehorende werkprocessen: 2017-2018.
  • Implementatie van (nieuwe) businessmodellen en verfijnen werkprocessen: 2018-2020.