Geen non-disclosure licentiecontracten

Non-disclosure agreements passen niet binnen open science. Uitgangspunt bij alle licentiecontracten (met open access als component) moet openbaarheid van kosten zijn.

Indien het juridisch mogelijk is, willen universiteiten de kosten van open access contracten openbaar maken via de Wet Openbaarheid van Bestuur. Een wettelijke regeling die openbaarmaking voorschrijft verdient de voorkeur en wordt verkend met OCW.

Verantwoordelijke themagroep

VSNU (waar relevant met OCW)

Indicatie van tijdslijn

2017 en verder.