Europees en wereldwijd draagvlak verbreden

Verdere ontwikkeling van de lobby, kennisdeling en samenwerking inzake open access, binnen de Europese Unie en met landen die actief zijn rond open access zoals Finland, Duitsland en Oostenrijk.

Ontwikkelingen in Europa worden gevolgd; waar nodig wordt eraan bijgedragen. Continuering van de rol van de overheid en politiek, in het bijzonder OCW, blijft hierbij cruciaal.

Verantwoordelijke themagroep

KNAW, NWO, VSNU, VH, KB, PNN, SURF (en later ook Neth-ER)

Indicatie van tijdslijn

Ten minste tot en met 2020, gezien het tijdpad van de uitgesproken ambitie.