Bestuurlijk draagvlak verbreden

Om 100% open access te kunnen bereiken, blijft continuering maar ook verbreding van steun, commitment en samenwerking tussen betrokken partijen cruciaal.

Met een focus op verdere gezamenlijke ontwikkeling van beleid en implementatie van dat beleid. Continuering van de rol van de overheid en politiek, in het bijzonder OCW, blijft hierbij ook cruciaal.

Verantwoordelijke themagroep

KNAW, NWO, VSNU, NFU, VH, PNN

Indicatie van tijdslijn

Ten minste tot en met 2020, gezien het tijdpad van de uitgesproken ambitie.