Strategische doelen

De strategische doelen voor het NPOS2030 Meerjarenplan zijn gebaseerd op een open consultatie met het hele veld en zijn in overeenstemming met de Open Science-aanbeveling van UNESCO. In 2030 hebben de inspanningen van het NPOS ertoe geleid:

  • dat kennisinstellingen, overheid, industrie en burgers nauw samenwerken om de internationale positie van de Nederlandse wetenschap verder te versterken en de kennisproductie optimaal te laten werken ten behoeve van de samenleving;
  • dat processen van wetenschappelijke (co-)creatie, evaluatie, kwaliteitsborging en communicatie inclusief, efficiënt, transparant en integer zijn;
  • dat in Nederland de belemmeringen voor de toegang tot het lezen en het hergebruik van alle wetenschappelijke output zijn weggenomen, zodat iedere geïnteresseerde persoon daartoe op een duurzame wijze toegang kan hebben en daarvan kan profiteren;
  • dat producten van en voor het onderzoek, zoals data en software, vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR) zijn en open voor zover regelgeving dat toestaat.