Aanmelden open science spreker

Het Nationaal Platform Open Science (NPOS) stimuleert het delen van kennis en ervaringen rondom open science. Wil jij hieraan bijdragen? Stuur dan een mail naar info@openscience.nl om je aan te melden voor de NPOS-sprekerslijst.

Sprekers gezocht

Heb jij als onderzoeker ervaring met open science die je wilt delen? Of heb je vanuit een andere rol kennis over open science waar je over kunt vertellen? Meld je dan aan!

Meld je aan

Je kunt je als spreker aanmelden per mail via: info@openscience.nl. Voor vragen of opmerkingen kun je hier ook terecht.

Vermeld in de mail:

  1. Naam instelling
  2. Functie
  3. Email *(graag specifiek vermelden of jouw emailadres wel of niet op deze website gepubliceerd mag worden)
  4. In welke onderzoeksdicipline ben je werkzaam
  5. In welke taal/talen kun je spreken
  6. Over welke onderwerpen kun je spreken