Project I: Citizen Science

De projectgroep Citizen Science richt zich op het zodanig analyseren en ordenen van alle leerpunten tot nu toe (literatuur, eigen expertise) dat partijen die met citizen science aan de slag willen – waaronder NWO, maar ook gemeenten en provincies – daardoor snel uit de startblokken kunnen komen. Daarnaast richt zij zich op de vorming van een landelijk netwerk voor de lange termijn, waarmee citizen science tot bloei kan worden gebracht. Het resultaat van de projectgroep wordt verwacht in september 2020. 

Projectteam

De samenstelling van de projectgroep is als volgt: 

 • Wim van der Putten, KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen Universiteit & Research, KNAW (voorzitter) 
 • Tine de Moor, Universiteit Utrecht
 • Frans Snik, Universiteit Leiden 
 • Anne Land-Zandstra, Universiteit Leiden 
 • Daniel Oberski, Universiteit Utrecht
 • Lea den Broeder, RIVM, bijzonder lector Hogeschool van Amsterdam  
 • Quentin Bourgeois Universiteit Leiden 
 • Rolf Hut, Technische Universiteit Delft 
 • Montserrat Prats-López, Open Universiteit 
 • Judith Veenkamp, Waag Society 
 • Sabine Wildevuur, Universiteit Twente 
 • Nanna Hilton, Universiteit Groningen  
 • Hugo van Bergen, KNAW (secretaris)

De leden van de projectgroep zijn experts op het gebied van citizen science, met een evenwichtige spreiding – geografisch en over disciplines en gender.