Project I: Citizen Science

De projectgroep Citizen Science richt zich op het zodanig analyseren en ordenen van alle leerpunten tot nu toe (literatuur, eigen expertise) dat partijen die met citizen science aan de slag willen, waaronder NWO, maar ook gemeenten en provincies, daardoor uit de startblokken kunnen komen. Daarnaast richt zij zicht op de vorming van een landelijk netwerk voor de lange termijn waarmee citizen science tot bloei gebracht kan worden. Het resultaat van de projectgroep wordt verwacht in mei 2020. 

Projectteam

De samenstelling van de projectgroep is als volgt: 

 • prof. dr. ir. W.H. van der Putten, NIOO Nederlands Instituut voor Ecologie KNAW (voorzitter) 
 • prof. dr. T.de Moor, Universiteit Utrecht  
 • dr. ir. F. Snik, Universiteit Leiden 
 • dr. L. den Broeder, RIVM, bijzonder lector Hogeschool van Amsterdam  
 • dr. Q.P.J. Bourgeois Universiteit Leiden 
 • dr. A.M. Land-Zandstra, Universiteit Leiden 
 • dr. ir. R.W. Hut, Technische Universiteit Delft 
 • dr. M. Prats-López, Open Universiteit 
 • drs. J. F. Veenkamp, Waag Society 
 • dr. S.E. Wildevuur, Universiteit Twente 
 • dr. N.H. Hilton, Universiteit Groningen  
 • dr. D.L. Oberski, Universiteit Utrecht 
 • drs. F.J.G. van de Linde, KNAW (secretaris)

Alle leden van de projectgroep zijn experts op het gebied van citizen science, De projectgroep kent een evenwichtige geografische, disciplinaire en man-vrouw spreiding. De projectgroep heeft op 19 september haar eerste vergadering gehouden. De tweede vergadering vindt plaats in januari 2020.