Project H: Accelerate Open Science: stimuleren van initiatieven ter bevordering van Open Science in Nederland 

Om te werken aan de ambities binnen dit thema zoals vermeld in het Nationaal Plan, is het 1-jarige project Accelerate Open Science: stimuleren van initiatieven ter bevordering van Open Science in Nederland gestart op 1 september 2019. Dit project beoogt de verschillende Nederlandse Open Science initiatieven en stakeholders die informatie en ondersteuning bieden aan onderzoekers te verbinden en te helpen door het uitwisselen van best practices.

Beoogde resultaten

  • Verbetering van de vindbaarheid van informatie op Open Science door de volgende websites te verbinden: openscience.nl; openaccess.nl; research-software.nl; auteursrechten.nl;
  • Op grote schaal gedeelde informatie over onderwerpen zoals Open Access, FAIR-gegevens en PlanS;
  • Breed gedeelde voorbeelden van bewezen concepten op het gebied van het informeren en ondersteunen van onderzoekers;
  • Hulp bij het organiseren van Open Science-vergaderingen, cafés en andere interactieve sessies op lokaal niveau.

Zie accelerateopenscience.nl voor meer informatie over de specifieke projectwerklijnen en hoe u kunt meewerken.

Projectteam

  • Melanie Imming (SURF - projectleider)
  • Jeroen Sondervan
  • Carlos Martinez Ortis (E-Plan / NLeSC)
  • Anke Versteeg Loek Brinkman (OS Communities NL onderzoekers)