Project H: Accelerate Open Science: stimuleren van initiatieven ter bevordering van Open Science in Nederland 

Om te werken aan de ambities binnen dit thema zoals vermeld in het Nationaal Plan, is het project Accelerate Open Science: stimuleren van initiatieven ter bevordering van Open Science in Nederland gestart op 1 september 2019. Dit project beoogt de verschillende Nederlandse Open Science initiatieven en stakeholders die informatie en ondersteuning bieden aan onderzoekers te verbinden en te helpen door het uitwisselen van best practices.

Beoogde resultaten

  • Verbetering van de vindbaarheid van informatie op Open Science door de volgende websites te verbinden: openscience.nl; openaccess.nl; research-software.nl; auteursrechten.nl;
  • Op grote schaal gedeelde informatie over onderwerpen zoals Open Access, FAIR-gegevens en PlanS;
  • Breed gedeelde voorbeelden van bewezen concepten op het gebied van het informeren en ondersteunen van onderzoekers;
  • Hulp bij het organiseren van Open Science-vergaderingen, cafés en andere interactieve sessies op lokaal niveau.

Daarnaast heeft de projectgroep ook een groot deel van de inhoudelijke organisatie van het Nationaal Open Science Festival op zich genomen. Dit festival is vanwege COVID-19 restricties uitgesteld tot 11 februari 2021. Meer informatie vindt u op www.opensciencefestival.nl

Inmiddels heeft ook een eerste online sessie in een reeks van vijf sessies in de periode tot februari 2021 plaatsgevonden. In deze sessie stonden de winnaars van de door dit project georganiseerde Open Call voor Open Science Use Cases centraal. Een publicatie van negen open science use cases vind u hier: http://doi.org/10.5281/zenodo.3903257

Zie accelerateopenscience.nl voor meer informatie over de specifieke projectwerklijnen en hoe u kunt meewerken.

Projectteam

  • Melanie Imming (SURF - projectleider)
  • Jeroen Sondervan (Universiteit Utrecht)
  • Carlos Martinez Ortis (NLeSC)
  • Anke Versteeg, (TUDelft) 
  • Loek Brinkman (OS Communities NL)
  • Sander Bosch (Vrije Universiteit)