Project F: Professionalisering van opleidingen en training op het gebied van Open Science en Datastewardship

Het NPOS-project Professionalisering draagt bij aan het efficiënt kunnen omgegaan met de menskracht (capaciteit en expertise) in de wetenschap, een belangrijke randvoorwaarde voor de versnelling van de invoering van open science in Nederland. Idealiter zijn zowel onderzoekers, als onderzoeksondersteuners, dataprofessionals en beleidsmedewerkers vertrouwd met de materie en kunnen zij in hun functie de daarvoor nodige verantwoordelijkheden nemen.

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het tot stand brengen van een overzicht van competenties en eindtermen voor dataprofessionals, die onderzoekers ondersteunen bij data stewardship in de context van open science. Relevante Nederlandse stakeholders zullen gevraagd worden het overzicht formeel te erkennen en zich bereid te tonen om deze actief in hun beleid op te nemen. In het onlangs afgeronde ZonMw data stewardship-project zijn de competenties en eindtermen reeds geformuleerd en (inter)nationaal erkend. Het NPOS-project zet de stap naar draagvlak onder de Nederlandse stakeholders (beleidsmakers van universiteiten en HBO’s en hun koepels die beslissen over opleidingen). Dat stelt ontwikkelaars van opleidingen en trainingsprogramma’s vervolgens in staat om (modules) voor curricula te ontwikkelen voor toekomstige dataprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers.
  2. Een overzicht van bestaande materialen en bronnen (websites, blogs, artikelen, cursus materiaal) maken op het gebied van open science en datastewardship t.b.v. trainingen voor dataprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers.

In aanvulling hierop wordt een concept (‘strategy and design’) ontwikkeld voor een interactief instrument, waarmee professionals (hiaten in) hun kennis-kunde-vaardigheden kunnen verkennen, leerdoelen stellen en passende bronnen vinden voor het realiseren daarvan. 

Dit onderdeel is gericht op stafmedewerkers van universiteiten en HBO’s, die besluiten over het portfolio van trainingen voor dataprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers.

In het project wordt voortgebouwd op en afgestemd met verwante projecten, waaronder het LCRDM data stewardship project, het RDA-23 things project en het NPOS-project over Accelerate Open Science: stimuleren van initiatieven ter bevordering van Open Science in Nederland.

Projectteam

Projectleiding van NPOS

Margreet Bloemers, ZonMw (bloemers@zonmw.nl) in samenwerking met Ingeborg Verheul, Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (ingeborg.verheul@surfsara.nl)