Project C1: Verkenning verbreding Open Access naar boeken

De transitie naar open access blijft achter als het boeken betreft. Er is een notitie geschreven om licht te werpen op het uitgeefproces van wetenschappelijke boeken, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) de academische monografie. Vanuit dit project proberen we inzicht te bieden in de aantallen: over hoeveel titels hebben we het überhaupt? Tevens doen we aanbevelingen voor ontwikkelen van beleid om de groei van het aantal open access boeken te bevorderen.  

In de notitie komen aan bod: probleemschets, de karakteristieken van het uitgeefproces van boeken (tegenover die van tijdschriften) en adviezen om tot een plan en flankerend beleid voor open access voor boeken te komen.  

Projectteam

  • Hans de Jonge (NWO - projectleider)
  • Astrid van Wesenbeeck (KB)
  • Eelco Ferwerda (OAPEN)
  • Jeroen Sondervan (UU)
Notitie Open Access beleid boeken
Notitie OA beleid boeken
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 590 KB)