Project A: Transitiekosten Open Science

De transitie naar Open Science is een groot meerjarig nationaal programma, dat alleen tot stand gebracht kan worden met de inzet van alle betrokken stakeholders. Open Science moet gezien worden als een langdurig verandertraject naar geleidelijk een andere wijze van onderzoek doen en van het delen van onderzoeksresultaten zodat anderen de gelegenheid hebben om mee te werken, bij te dragen aan en gebruik te maken van het wetenschappelijk proces. 

De middelen die nu en in de toekomst voor Science beschikbaar zijn/komen zullen op een andere manier moeten worden ingezet om de doelstellingen (Open Access, FAIR Data, stimuleren Open Science en Citizen Science) dichterbij te brengen. Het toevoegen van de term “OPEN” zal het budget niet verhogen, maar zal wel moeten leiden tot andere accenten. De transitie naar Open Science zal extra kosten met zich meebrengen. 

In dit project zijn allereerst de transitiekosten naar Open Science in kaart gebracht. Hiervoor is een studie gedaan waarin is gekeken naar de huidige kosten die een viertal universiteiten maken in relatie tot de op open science gerichte activiteiten. Op basis hiervan is geëxtrapoleerd naar deze kosten voor de ‘Research performing’ organisaties in Nederland. Verder zijn 27 experts in Nederland geïnterviewd en is in de studie gebruik gemaakt van de recent in Duitsland besloten investering in de data-infrastructuur (niet hardware) voor de komende tien jaar (~ 85 M€ per jaar), zijnde een substantieel deel van de transitiekosten voor open science. Voor de Nederlandse situatie zijn deze kosten zonder overhead aangevuld met de geschatte kosten voor open access en de kosten voor coördinatie. Op deze wijze zijn drie scenario’s geschetst met een oplopend ambitieniveau voor de transitie. Onderaan deze pagina is het volledige rapport te downloaden. 

Ambitieniveau 

De stuurgroep van het NPOS heeft de voorkeur uitgesproken voor ambitieniveaus 2 en 3. Momenteel wordt er gewerkt aan een position paper waarin wordt benoemd welke middelen nodig zijn om van ambitieniveau 2 naar 3 te komen en zichtbaar te maken wat de waarde (kwantitatief en kwalitatief) is van deze ambitie.  

Projectteam 

  • Karel Luyben (Nationaal Coördinator Open Science) 
  • Darco Jansen (VSNU) 
  • Jennifer Kockx (OCW) 

Extern bureau: Robert Consultancy (Robert van der Vooren) en Technopolis group (Elma Dujso) 

Rapport Transition Costs for Open Science in the Netherlands
Report Transition Costs for Open Science in the Netherlands
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 1 MB)