Projecten

In het voorjaar van 2019 is binnen het NPOS een begin gemaakt met het wijzigen van de structuur. Het Platform (zijnde het overleg binnen het NPOS tussen de bij het Plan betrokken en in de Verklaring opgenomen partijen op het niveau van de Open Science experts) is opgeheven, hiervoor in de plaats zal jaarlijks een NPOS-event worden georganiseerd. Daarnaast zijn de Themagroepen opgeheven en zijn er voorstellen ingediend en goedgekeurd voor een 10-tal projecten die momenteel onder de vlag van het NPOS worden uitgevoerd.