Programmalijn FAIR data

FAIR data is wereldwijd een centraal thema in het Open Science-beleid en wordt stapsgewijs in alle wetenschapsdisciplines toegepast. Diverse partijen in het Nederlandse onderzoekslandschap gaven daarom aan dat er dringend behoefte is onder de paraplu van NPOS een nationaal FAIR dataprogramma te ontwikkelen. De FAIR datatafel is hier onderdeel van en brengt diverse wetenschappelijke partijen en FAIR data-initiatieven bij elkaar. De tafel biedt een platform voor afstemming, afspraken en agendavorming en het bespreken van knelpunten. 

 

beschrijving fair data stakeholders

De belangrijkste thematiek van de NPOS FAIR data Programmalijn

De FAIR datatafel richt zich op vier centrale onderwerpen:

1)     Capacity building: bouw professionele beroepsgroep van vakkundige data stewards 

2)     FAIR implementatie: maak data en geassocieerde metadata FAIR voor optimaal hergebruik

3)    FAIR services & infrastructuur:  realiseer een duurzaam netwerk van FAIR dataservices en research infrastructuren 

4)     Afsprakenstelsel: richt afsprakenstelsel in voor toegang tot FAIR data, incl. ‘gevoelige’ data

Deze vier actielijnen vormen de ruggengraat van het FAIR data Programma voor de komende vijf tot tien jaar. 

De doelstelling is om in de komende jaren met alle betrokken stakeholders een internationaal toonaangevend FAIR-gebaseerd data ecosysteem voor wetenschap en innovatie te ontwikkelen. Met stakeholders bedoelen we universiteiten, universitair medische centra, financiers van onderzoek, ministeries, topsectoren, de AI-coalitie, data sharing coalition en kennisinstellingen als TNO. Ze vertegenwoordigen alle wetenschappelijke disciplines, en verzorgen de aansluiting met internationale ontwikkelingen (zoals de European Open Science Cloud)  op het gebied van FAIR data. 

Op basis van de feedback op het 2030 Ambitiedocument, die eind 2021 via een open consultatie is ontvangen, zullen de programmaleiders acties voor elk van hun actielijnen voor de komende jaren invullen, om zo een ‘Rolling Agenda’ voor het komende decennium te creëren. Invulling van deze acties zal in samenspraak met  relevante stakeholders gebeuren vanaf maart 2022. 

Neem contact op via info@openscience.nl als uw organisatie of initiatief interesse heeft om deel te nemen aan de NPOS FAIR datatafel. 

De FAIR datatafel richt zich op vier centrale onderwerpen:

  1. Capacity building: bouw professionele beroepsgroep van vakkundige data stewards 
  2. FAIR implementatie: maak data en geassocieerde metadata FAIR voor optimaal hergebruik
  3. FAIR services & infrastructuur:  realiseer een duurzaam netwerk van FAIR dataservices en research infrastructuren 
  4. Afsprakenstelsel: richt afsprakenstelsel in voor toegang tot FAIR data, incl. ‘gevoelige’ data

Deze vier actielijnen vormen de ruggengraat van het FAIR Data Programma voor de komende vijf tot tien jaar. 

De doelstelling is om in de komende jaren met alle betrokken stakeholders een internationaal toonaangevend FAIR-gebaseerd data ecosysteem voor wetenschap en innovatie te ontwikkelen. Met stakeholders bedoelen we universiteiten, universitair medische centra, financiers van onderzoek, ministeries, topsectoren, de AI-coalitie, data sharing coalition en kennisinstellingen als TNO. Ze vertegenwoordigen alle wetenschappelijke disciplines, en verzorgen de aansluiting met internationale ontwikkelingen (zoals de European Open Science Cloud)  op het gebied van FAIR data. 

Op basis van de feedback op het 2030 Ambitiedocument, die eind 2021 via een open consultatie is ontvangen, zullen de programmaleiders acties voor elk van hun actielijnen voor de komende jaren invullen, om zo een ‘Rolling Agenda’ voor het komende decennium te creëren. Invulling van deze acties zal in samenspraak met  relevante stakeholders gebeuren vanaf maart 2022. 

Neem contact op via info@openscience.nl als uw organisatie of initiatief interesse heeft om deel te nemen aan de NPOS FAIR datatafel.