Open Science

Open science is het beoefenen van wetenschap op een dusdanige manier dat anderen de gelegenheid hebben om mee te werken en bij te dragen aan en gebruik te maken van het wetenschappelijk proces. Zo kunnen gebruikers 'van buiten de wetenschap’ de onderzoekswereld beïnvloeden met vragen en ideeën en onderzoeksgegevens helpen verzamelen.

Breed beschikbaar maken van onderzoeksresultaten

Uit principieel oogpunt is het belangrijk om onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, ten goede te laten komen aan de gehele samenleving. Een innovatief open model is nodig om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken: open science.

Voordelen

Dit heeft veel voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld patiëntenorganisaties met wetenschappelijke informatie een meer gelijkwaardiger gesprekspartner zijn voor zorgverzekeraars en farmaceuten. En kan een beter en vollediger begrip van de samenleving het wetenschappelijk proces bevorderen en versnellen.

Kanttekeningen open science

Naast de voordelen zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij volledige openheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld concurrentievoordeel, octrooirecht en verschillen tussen nationale en internationale richtlijnen. Daarnaast interpreteren of begrijpen niet-wetenschappers het wetenschappelijk proces of de resultaten niet altijd adequaat.