Over open science

Dankzij informatie- en communicatietechnologie en globalisering ontstaan nieuwe kansen voor het uitwisselen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek – publicaties, onderzoeksgegevens – en zelfs van methoden en praktijken van wetenschapsbeoefening.

Het gaat bij open science in de eerste plaats om de onderzoekers en om de toenemende kwaliteit van hun werk. De wetenschap ziet deze kansen en dit Nationaal Plan Open Science toont daarom in de eerste plaats wat betrokken partijen[1] nu al doen en willen gaan doen om die kansen te grijpen en tegelijkertijd wetenschap nog toegankelijker te maken voor anderen. De omslag naar open science vergt ambitie, investeringen in mensen en middelen, en waakzaamheid voor risico’s, want die zijn er ook.

Er zijn al veel nationale initiatieven. De afstemming daartussen en de grote ambitie vragen beide om een stevige impuls. Daarom zet dit Plan de ambities op een rij en noemt het de partijen die actie willen ondernemen en op welke termijn ze hun doelen denken te realiseren.

Video Nationaal Plan Open Science

 


[1] DANS, De Jonge Akademie, DTL, GO FAIR, KB, KNAW, LCRDM, Netherlands eScience Center, NFU, NWO, PNN, SURF, 4TU.Centre for Research Data, UKB, VH, VSNU, ZonMw op moment van publicatie.

Laatste wijziging op 23 jun 2017