Researcher meeting: the National Plan and you

The first national meeting on Open Science for researchers took place on the 29th of May 2017 and was hosted at the Aula of TU Delft. 

Results Researcher meeting

In this report you can read the results of the Researcher meeting Open Science: the National Plan and You. This includes presentations of the plenairy sessions, the speech of State Secretary Sander Dekker, statements and session reports of the break-out sessions and more.

>> Results Researcher meeting: the National Plan and You

Presentations

The presentations of the plenary sessions are also available on video: see presentations

What does Open Science mean to you?

Mark van Huystee visualizes topics about openness in science and education for Delft Technical University. The results are posted on this site.

Who should attend? 

This one-day event was a great opportunity for all researchers working in the Netherlands to give their opinion on the aims and goals of the Dutch ‘National Plan Open Science’. Researchers had the chance to let politicians, funders and administrators know what researchers really need to make Open Science work for them. 

What to expect?

The day started with a series of short presentations by researchers from several disciplines, highlighting both the benefits and challenges in practicing Open Science. Representatives from Dutch scientific and government organizations who created the National Plan for Open Science also presented their perspective. State Secretary Sander Dekker of the Ministry of Education, Culture and Science held a brief speech. Here you can read the bio's  and see pictures from the speakers.

Participants (both researchers and organizations supporting research) had the opportunity to exchange ideas and experiences at the informal ‘knowledge commons’ that was held during the lunch break. You could prepair your Open Science questions and best practices and share them!  

In the afternoon, small breakout groups were planned to discuss various aspects of Open Science in general, and the aims and ambitions of the National Plan Open Science in particular. Representatives of the Dutch scientific and government organizations who created the National Plan for Open Science were present to listen, engage in discussion and answer questions. The day ended with a plenary debate, summarizing the outcomes of the breakout sessions.  

The Nationaal Platform Open Science, specifically the coalition which is responsible for engaging researchers: The Young Academy, Promovendi Netwerk Nederland (together with PostdocNL), UKB (together with 101 Innovations), DTL (together with ePLAN) and the Vereniging van Lectoren.

Programme researcher meeting

(the programme is also available in PDF and png)

Nationaal plan open science

Op 19 januari 2017 heeft de staatssecretaris van OCW de Tweede Kamer een brief gestuurd over het onderwerp open science. Daarin vraagt hij een brede coalitie van betrokken partijen om gezamenlijk een Nationaal Plan Open Science op te stellen (OCW, 2017). Het plan geeft gehoor aan die oproep. 

Het Nationaal plan open science

 

Quotes Presentatie Nationaal Plan Open Science 9 februari

Karl Dittrich
“Open science kan niet voorbij de wetenschap en wetenschap zal profiteren van open science."

José van Dijck
“Eerlijk zullen we alles deelbaar maken.”

Stan Gielen
“Maatschappelijke impact en innovatie: het is evident dat open science daar een essentieel onderdeel van is.”

Thom de Graaf
“Publiek geld vraagt om publieke transparantie en publieke verantwoording. Dat geldt dus ook voor het onderzoek dat aan hogescholen plaatsvindt, dat moet worden verantwoord. Niet achter een deur maar open.”

Rolf van Wegberg
“We leven in een tijd van alternatieve feiten, van wetenschap is slechts een mening. Ik denk dat het dan ontzettend goed is dat Nederland laat zien dat transparantie van wetenschappelijk onderzoek de allerbelangrijkste stap is die wij kunnen zetten. Niet alleen voor nu, voor deze generatie, maar ook voor de volgende generatie”. 

Tjibbe Joustra
“De KB heeft een belangrijke schakelfunctie naar het publiek en enorme ervaring met digitalisering en beheer, dus we hopen ook daadwerkelijk aan een robuuste infrastructuur te kunnen bijdragen.”

Paul Rullmann
“Er moet veel gebeuren en het is een heel complexe omslag die we ingaan. Ik ben heel blij dat zoveel partijen dit plan ondertekenen want dat is de manier om op volle kracht vooruit te gaan.”

Pancras Hogendoorn
“Geneeskunde zit in de wonderlijke spagaat van privacy en de noodzaak van het hebben van open data. De NFU heeft in de afgelopen vier jaar zijn best gedaan om data for life sciences te maken met elkaar, zodat we data kunnen delen, niet alleen met de UMC’s en andere ziekenhuizen maar ook met burgers. ”

Richard Janssen
“Een belangrijk aspect in de gezondheidszorg is dat het een dienst is gebaseerd op vertrouwen. De patiënt vertrouwt de professional, de arts. Aan onderzoek moet goede serieuze wetenschap ten grondslag grond liggen. De bijdragen vandaag hebben voldoende laten zien dat dit sterker wordt op het moment dat het open access en toegankelijk is. En als de informatie asymmetrie kleiner wordt.”

Karel Luyben
“Eerlijk zullen we alles delen – en eerlijk is voor mij FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable). Dat is de wijze waarop we alles deelbaar willen maken, maar dat gaat niet vanzelf.”

Laatste wijziging op 19 jun 2017