Nationaal plan open science

Op 19 januari 2017 heeft de staatssecretaris van OCW de Tweede Kamer een brief gestuurd over het onderwerp open science. Daarin vraagt hij een brede coalitie van betrokken partijen om gezamenlijk een Nationaal Plan Open Science op te stellen (OCW, 2017). Het plan geeft gehoor aan die oproep.

Het Nationaal plan open science

 

Open Science: the National Plan and you

You are kindly invited to join the first national meeting for researchers on Open Science. The meeting will take place on the 29th of May 2017 and will be hosted at the Aula of TU Delft

Who should attend? 
The day will be a great opportunity for all researchers working in the Netherlands to give their opinion on the aims and goals of the Dutch ‘National Open Science Plan’. It’s a chance to let politicians, funders and administrators know what researchers really need to make Open Science work for them. 

The day will include experiences from several disciplines, highlighting both the benefits and challenges in practicing Open Science. Representatives of the Dutch scientific and government organizations who created the National Plan for Open Science will be present to listen, engage in discussion and answer questions. State Secretary Sander Dekker of the Ministry of Education, Culture and Science is also scheduled to attend.

Learn more about what Open Science can mean for you, what the plans of the government and scientific organizations are to support and promote Open Science, and give your feedback on the National Plan Open Science. All this in a lively atmosphere with plenty of time for informal discussion with fellow researchers.  

This one-day event is free to attend. Save the date and register now! The detailed programme will become available at the end of April.

The Nationaal Platform Open Science, specifically the coalition which is responsible for engaging researchers: The Young Academy, Promovendi Netwerk Nederland (together with PostdocNL), UKB (together with 101 Innovations), DTL (together with ePLAN) and the Vereniging van Lectoren.

 

Quotes Presentatie Nationaal Plan Open Science 9 februari

 

Karl Dittrich
“Open science kan niet voorbij de wetenschap en wetenschap zal profiteren van open science."

José van Dijck
“Eerlijk zullen we alles deelbaar maken.”

Stan Gielen
“Maatschappelijke impact en innovatie: het is evident dat open science daar een essentieel onderdeel van is.”

Thom de Graaf
“Publiek geld vraagt om publieke transparantie en publieke verantwoording. Dat geldt dus ook voor het onderzoek dat aan hogescholen plaatsvindt, dat moet worden verantwoord. Niet achter een deur maar open.”

Rolf van Wegberg
“We leven in een tijd van alternatieve feiten, van wetenschap is slechts een mening. Ik denk dat het dan ontzettend goed is dat Nederland laat zien dat transparantie van wetenschappelijk onderzoek de allerbelangrijkste stap is die wij kunnen zetten. Niet alleen voor nu, voor deze generatie, maar ook voor de volgende generatie”. 

Tjibbe Joustra
“De KB heeft een belangrijke schakelfunctie naar het publiek en enorme ervaring met digitalisering en beheer, dus we hopen ook daadwerkelijk aan een robuuste infrastructuur te kunnen bijdragen.”

Paul Rullmann
“Er moet veel gebeuren en het is een heel complexe omslag die we ingaan. Ik ben heel blij dat zoveel partijen dit plan ondertekenen want dat is de manier om op volle kracht vooruit te gaan.”

Pancras Hogendoorn
“Geneeskunde zit in de wonderlijke spagaat van privacy en de noodzaak van het hebben van open data. De NFU heeft in de afgelopen vier jaar zijn best gedaan om data for life sciences te maken met elkaar, zodat we data kunnen delen, niet alleen met de UMC’s en andere ziekenhuizen maar ook met burgers. ”

Richard Janssen
“Een belangrijk aspect in de gezondheidszorg is dat het een dienst is gebaseerd op vertrouwen. De patiënt vertrouwt de professional, de arts. Aan onderzoek moet goede serieuze wetenschap ten grondslag grond liggen. De bijdragen vandaag hebben voldoende laten zien dat dit sterker wordt op het moment dat het open access en toegankelijk is. En als de informatie asymmetrie kleiner wordt.”

Karel Luyben
“Eerlijk zullen we alles delen – en eerlijk is voor mij FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable). Dat is de wijze waarop we alles deelbaar willen maken, maar dat gaat niet vanzelf.”

Laatste wijziging op 24 apr 2017