Nationaal plan open science

Op 19 januari 2017 heeft de staatssecretaris van OCW de Tweede Kamer een brief gestuurd over het onderwerp open science. Daarin vraagt hij een brede coalitie van betrokken partijen om gezamenlijk een Nationaal Plan Open Science op te stellen (OCW, 2017). Het plan geeft gehoor aan die oproep.

Het Nationaal plan open science

Quotes Presentatie Nationaal Plan Open Science 9 februari

 

Karl Dittrich
“Open science kan niet voorbij de wetenschap en wetenschap zal profiteren van open science."

José van Dijck
“Eerlijk zullen we alles deelbaar maken.”

Stan Gielen
“Maatschappelijke impact en innovatie: het is evident dat open science daar een essentieel onderdeel van is.”

Thom de Graaf
“Publiek geld vraagt om publieke transparantie en publieke verantwoording. Dat geldt dus ook voor het onderzoek dat aan hogescholen plaatsvindt, dat moet worden verantwoord. Niet achter een deur maar open.”

Rolf van Wegberg
“We leven in een tijd van alternatieve feiten, van wetenschap is slechts een mening. Ik denk dat het dan ontzettend goed is dat Nederland laat zien dat transparantie van wetenschappelijk onderzoek de allerbelangrijkste stap is die wij kunnen zetten. Niet alleen voor nu, voor deze generatie, maar ook voor de volgende generatie”. 

Tjibbe Joustra
“De KB heeft een belangrijke schakelfunctie naar het publiek en enorme ervaring met digitalisering en beheer, dus we hopen ook daadwerkelijk aan een robuuste infrastructuur te kunnen bijdragen.”

Paul Rullmann
“Er moet veel gebeuren en het is een heel complexe omslag die we ingaan. Ik ben heel blij dat zoveel partijen dit plan ondertekenen want dat is de manier om op volle kracht vooruit te gaan.”

Pancras Hogendoorn
“Geneeskunde zit in de wonderlijke spagaat van privacy en de noodzaak van het hebben van open data. De NFU heeft in de afgelopen vier jaar zijn best gedaan om data for life sciences te maken met elkaar, zodat we data kunnen delen, niet alleen met de UMC’s en andere ziekenhuizen maar ook met burgers. ”

Richard Janssen
“Een belangrijk aspect in de gezondheidszorg is dat het een dienst is gebaseerd op vertrouwen. De patiënt vertrouwt de professional, de arts. Aan onderzoek moet goede serieuze wetenschap ten grondslag grond liggen. De bijdragen vandaag hebben voldoende laten zien dat dit sterker wordt op het moment dat het open access en toegankelijk is. En als de informatie asymmetrie kleiner wordt.”

Karel Luyben
“Eerlijk zullen we alles delen – en eerlijk is voor mij FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable). Dat is de wijze waarop we alles deelbaar willen maken, maar dat gaat niet vanzelf.”

Laatste wijziging op 24 mrt 2017