Nationaal Plan Open Science

Voor alle kennisinstellingen en onderzoeksdomeinen worden in 2020 open access publiceren en optimaal hergebruik van onderzoeksdata de norm. Het motto hierbij is: open als het kan, gesloten als het moet. De omslag naar open science vergt ambitie, investeringen in mensen en middelen en waakzaamheid voor de risico’s.

Omslag naar Open Science

De afstemming tussen de vele initiatieven en de grote ambitie vragen om een stevige impuls. De staatssecretaris van OCW heeft daarom aan een brede coalitie van betrokken partijen gevraagd hiervoor een plan op te stellen; het Nationaal Plan Open Science. Dit plan zet de ambities op een rij en noemt het de partijen die actie willen ondernemen en op welke termijn ze hun doelen denken te realiseren en bouwt voort op het stevige en ambitieuze Nederlandse open access beleid.

Het Nationaal Plan (pdf)

Toewijding en uitvoering

Om toewijding uit te spreken voor het Nationaal Plan Open Science hebben de betrokken partijen op 9 februari 2017 de Verklaring Open Science ondertekend. De oplevering van het Nationaal Plan Open Science is slechts het begin. Voor de gezamenlijke en gecoördineerde inzet voor open science en het uitdragen van belang ervan wordt het Nationaal Platform Open Science opgericht.