Het Nationaal Platform Open Science

In het Platform komen de betrokken partijen uit het Nationaal Plan Open Science bijeen en zorgt ervoor dat Nederland vordert met de realisatie van de ambities en houdt zicht op de ontwikkelingen

Aandachtspunten Nationaal platform

De focus voor het Platform is versnelling creëren op de drie speerpunten van het Nationaal plan Open Science. Hierbij hebben we de volgende aandachtspunten:

  • Vaststellen kwantitatief en kwalitatief meetbare elementen  in aansluiting op bestaande nationale en Europese monitoring. Dit mag geen zware administratieve last met zich meebrengen.
  • Kennis en ervaring met elkaar te delen en verbanden leggen.
  • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van open science, die aanvullende acties met zich mee kunnen meebrengen.

Organisatie

De bij het Nationaal Plan betrokken partijen nemen deel aan regelmatig overleg in het Platform. Het externe secretariaat ondersteunt de voorzitter van het Platform (OCW) zowel logistiek als inhoudelijk, vormt het aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale partijen, en ondersteunt het Platform bij de invulling van zijn functies. Het Platform zal ook een Stuurgroep kennen, die wordt gevormd door de bestuurders van betrokken partijen en minder frequent bijeen zal komen.

Naast de organisaties die zich via het Nationaal Plan Open Science verbinden aan het Platform, zijn er meer partijen die een rol spelen in de realisatie van open science. Hoe meer partijen zich actief willen inzetten, hoe beter we de nationale ambities kunnen realiseren. Actieve belanghebbenden kunnen bij het Platform aanhaken.

Hierbij gaat het in de eerste plaats om de onderzoeker zelf. Ook het bedrijfsleven is belangrijk, waaronder de uitgevers. Die hebben hun eigen ontwikkelpaden, met een directe relatie tot de acties van de partijen in het Nationaal Plan Open Science. Het Platform staat nadrukkelijk ook open voor maatschappelijke belangen- en beroepsverenigingen, bijvoorbeeld uit het onderwijs en de zorgsector.

Deelnemen?

Het Platform staat open voor nieuwe deelnemers en zal vooral onderzoekers bij de ambities en acties betrekken. Neem contact op met het secretariaat van het Nationaal Platform Open Science via info@openscience.nl.