Project I: Citizen Science

De werkgroep Citizen Science richt zich op het zodanig analyseren en ordenen van alle leerpunten tot nu toe (literatuur, eigen expertise) dat partijen die met citizen science aan de slag willen – waaronder NWO, maar ook gemeenten en provincies – daardoor snel uit de startblokken kunnen komen. Daarnaast richt zij zich op de vorming van een landelijk netwerk voor de lange termijn, waarmee citizen science tot bloei kan worden gebracht. 

Op 26 oktober 2020 heeft de stuurgroep Nationaal Programma Open Science het advies van de werkgroep Citizen Science in dank aanvaard. Het plan richt zich op verdere versterking, door innovatie en samenwerking, van de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van citizen science. De werkgroep bepleit het opzetten van een netwerkstructuur die de bestaande samenwerkingsstructuren bijeenbrengt en versterkt, en waarbinnen nieuwe samenwerkingen en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld. Ook introduceert de werkgroep een voor alle partijen bruikbaar hulpmiddel voor succesvolle citizen science: de kwaliteitsmatrix.

Lees hier het rapport van de werkgroep Citizen Science:
NPOS (2020) Kennis en krachten gebundeld - citizen science in Nederland
Download Dutch, File extension: PDF (File size: 632 KB)

Citizen Science Conference

Op 20 november 2020 heeft de online conferentie Citizen Science georganiseerd door Designlab van Universiteit Twente plaatsgevonden. NPOS programmaleider Wim van der Putten heeft tijdens deze conferentie gesproken over het NPOS rapport. 

Bekijk hier de conferentie Citizen Science

Werkgroep

De samenstelling van de werkgroep Citizen Science is als volgt: 

 • Wim van der Putten, KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen Universiteit & Research, KNAW (voorzitter) 
 • Tine de Moor, Universiteit Utrecht
 • Frans Snik, Universiteit Leiden 
 • Anne Land-Zandstra, Universiteit Leiden 
 • Daniel Oberski, Universiteit Utrecht
 • Lea den Broeder, RIVM, bijzonder lector Hogeschool van Amsterdam  
 • Quentin Bourgeois Universiteit Leiden 
 • Rolf Hut, Technische Universiteit Delft 
 • Montserrat Prats-López, Open Universiteit 
 • Judith Veenkamp, Waag Society 
 • Sabine Wildevuur, Universiteit Twente 
 • Nanna Hilton, Universiteit Groningen  
 • Hugo van Bergen, KNAW (secretaris)

De leden van de werkgroep zijn experts op het gebied van citizen science, met een evenwichtige spreiding – geografisch en over disciplines en gender.