Disclaimer

SURF stelt de op deze website getoonde informatie met zorg samen. SURF kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen.

Aansprakelijkheid 

SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website van SURF.

Klachten en opmerkingen

Heb je een klacht of opmerking, mail die dan naar info@openscience.nl.