Colofon

Deze website ondersteunt het Nationaal Programma Open Science en wordt beheerd door een secretariaat. U kunt contact opnemen met het secretariaat via info@openscience.nl.

Bij de totstandkoming van het Plan is door het schrijfteam National Plan Open Science nauw samengewerkt met een groot aantal partijen. Wij danken iedereen voor hun bijdrage.

Vormgeving

DIMAR DESIGN 

Website

SURFmarket

Uitgave

Februari 2017

Alles uit deze uitgave mag worden gedeeld (CC BY 4.0), graag naar refereren als:

OCW (2017, 9 februari). National Plan Open Science. doi: 10.4233/uuid:9e9fa82e-06c1-4d0d-9e20-5620259a6c65