Open Science

<br>Open Science staat voor de wereldwijde transitie naar een nieuwe, meer open en inclusieve manier van het uitvoeren, publiceren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek.<br><br><br><a href="/open-science">Lees meer</a><br><br>

Bericht bij de overdracht van het Nationaal Programma Open Science (NPOS) naar het Regieorgaan Open Science

‘Sinds de start van het NPOS in 2017 is er op veel aspecten vooruitgang geboekt in de transitie naar Open Science….

NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda

De laatste versie van het NPOS2030 Ambitiedocument en de Rolling Agenda is aangeboden aan minister Dijkgraaf.

Nationaal Open Science Festival 2023

De derde editie van het Nationaal Open Science Festival komt eraan! Na een geslaagd event in 2022 met meer dan 300 bezoekers wordt het festival dit jaar op de Erasmus Universiteit in Rotterdam gehouden op 31 augustus.

Net als in de eerste twee edities draait het festival om peer-to-peer kennisdeling: het is zowel gericht op onderzoekers verbonden aan Nederlandse universiteiten, hbo’s, academische ziekenhuizen of onderzoeksinstituten, als op beleidsmakers die Open Science-praktijken in de academische wereld bevorderen. Ga naar www.opensciencefestival.nl voor meer informatie.

NPOS tot 2030

Om de transitie naar Open Science te versnellen werken de partijen betrokken bij het Nationaal Programma Open Science (NPOS) tot en met 2030 aan het opstellen en de uitvoering van het Meerjarenplan NPOS2030, dat leunt op drie pijlers: het Ambitiedocument, een Rolling Agenda tot 2030 en een beschrijving van de NPOS Governance.

Ambitiedocument

Een open consultatie voor het hele werkveld heeft geleid tot het breed gedragen NPOS2030 Ambition Document met vier strategische doelen voor de periode tot 2030.

Rolling Agenda

In de Rolling Agenda worden de actielijnen beschreven die leiden tot het behalen van de strategische doelen van het programma.

Governance

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  kondigde in zijn beleidsbrief ‘Hoger onderwijs en wetenschap’ aan dat hij van 2023 tot en met 2031 elk jaar 20 miljoen euro uittrekt voor Open Science. NWO is gevraagd om hiervoor een tijdelijk regieorgaan op te zetten, en heeft in augustus 2022 de kwartiermaker/ directeur van het Regieorgaan Open Science benoemd.

Onderstaande infographic schetst de ontwikkelingen die hebben geleid tot de opzet van het Meerjarenplan NPOS2030 en de manier waarop de komende Rolling Agenda-activiteiten zullen leiden tot het behalen van de strategische doelen voor 2030:

Strategische doelen

Het Nationaal Programma Open Science heeft vier strategische doelen.
Zij vormen de uitgangspunten voor het Meerjarenplan NPOS2030.

#1

Samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid, industrie en burgers.

#2

Wetenschappelijke processen zijn inclusief, efficiënt, transparant en integer.

#3

Er is vrije toegang tot lezen en hergebruik van wetenschappelijke output.

#4

Producten van en voor kenniscreatie zijn FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.

Open Science in Practice

In deze serie korte portretten ontmoeten we vijf projectteams van de 26 NWO Open Science Fund-projecten. We horen van hen hoe hun project bijdraagt aan de Open Science cultuurverandering -vaak op een heel praktische manier- en hoe het NWO Open Science Fund hen heeft geholpen.

Tot stand gekomen in samenwerking met NWO.

Alle foto’s zijn CC BY Pim Rusch

Fair Data Day

Op 29 november 2022 vond de eerste Fair Data Day  in Utrecht plaats.

Tijdens de Fair Data Day stond het thema hergebruik van data ter bevordering van de wetenschap centraal.

Een verslag van de dag leest u hier:

Op 1 september 2022 vond de tweede editie van het Nederlands Nationaal Open Science Festival plaats aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ongeveer 300 deelnemers ontmoetten elkaar in 18 ‘community led’ sessies en workshops, plus plenaire sessies, onder het  motto:  

MEET | SHARE | INSPIRE | CARE

Minister Robbert Dijkgraaf van OCW nam deel aan een discussie over verschillende aspecten van Open Science, en hij overhandigde Open Science Awards aan vijf inspirerende Use Cases die een focus op maatschappelijke betrokkenheid hadden.

Sprekers over
Open Science

Een spreker over Open Science uitnodigen of je
aanmelden als spreker?

Kijk hier:

Andere websites over Open Science in NL

Open Access

Hier vind je alles over de ontwikkelingen op het gebied van open toegang tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek.

Open Science Communities NL

Een netwerk van door onderzoekers zelf opgerichte Nederlandse Open Science communities dat onderzoekers bij elkaar brengt met interesse in open werkwijzen, samenwerking stimuleert en input levert voor onder andere onderzoeksbeleid.

FAIR Software

Hier vind je vijf aanbevelingen op het gebied van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) onderzoekssoftware.

Recognition & Rewards

Het programma waarin alle universiteiten, universitair medische centra, onderzoeksinstituten en onderzoeksfinanciers samenwerken om talent in de Nederlandse wetenschap, indien nodig, anders te erkennen en waarderen.