Homepage

Nationaal Programma Open Science

Binnen het Nationaal Programma Open Science komen partijen bij elkaar die op landelijk niveau werken aan het bevorderen van open science in Nederland. Doel is te komen tot een gecoördineerde inzet voor de transitie naar open science én het uitdragen van belang ervan. Lees meer

Open Science in NL

Vind gerichte informatie over de volgende onderwerpen hier:

openaccess.nl

FAIR-software.nl

Recognitionrewards.nl

Opensciencefestival.nl

Open Science Communities

Binnenkort volgen:

  • FAIR data
  • Citizen Science

Transitie naar Open Science

visuele schets van de NPOS programmastructuur

Het NPOS ziet Open Science als een transitie naar het nieuwe normaal waar diverse partijen een rol in spelen.

Het NPOS ondersteunt en coördineert de inzet voor open science op landelijk niveau. Initiëring en uitvoering van de Open Science-activiteiten ligt bij de diverse betrokken partijen zelf.

Wat is Open Science?

Open Science of Open Scholarship staat voor de transitie naar een nieuwe, meer open en inclusieve manier van het uitvoeren, publiceren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek. Centraal in dit concept staat het streven naar meer samenwerking en transparantie in alle onderzoeksfasen. Lees verder 

De Programmalijnen

Binnenkort worden links naar de beschrijvingen van de programmalijnen hier toegevoegd.