Homepage

Nationaal Programma Open Science

Binnen het Nationaal Programma Open Science komen partijen bij elkaar die op landelijk niveau werken aan het bevorderen van open science in Nederland. Doel is te komen tot een gecoördineerde inzet voor de transitie naar open science én het uitdragen van belang ervan. Lees meer

Open Science in NL

Vind gerichte informatie over de volgende onderwerpen hier:

openaccess.nl

FAIR-software.nl

Recognitionrewards.nl

Opensciencefestival.nl

Open Science Communities

Binnenkort volgen:

  • FAIR data
  • Citizen Science

Open consultatie NPOS2030 Ambitiedocument

Het  NPOS heeft onlangs een online open consultatie opgezet. Deze consultatie had als doel om alle Nederlandse stakeholders de kans te geven input te geven op het NPOS2030 Ambitiedocument, dat de eerste hoofdstukken vormt van de nieuwe NPOS2030 Programmabeschrijving. De consultatie liep tot 22 december 2021. De feedback uit deze consultatie zal de stuurgroep van het NPOS, en de programmalijnleiders, helpen om acties voor elk van hun kernactielijnen voor de komende jaren in te vullen. Zo wordt een rolling agenda voor het volgende decennium gecreëerd. Het ambitiedocument vindt u hier:

NPOS2030 Ambitiedocument

De resultaten worden in februari gedeeld. Daarna gaan de NPOS Programmaleiders aan de slag met het invullen van de rolling agenda.

 

De Programmalijnen

Citizen Science programmalijn 

Binnenkort worden links naar de beschrijvingen van de programmalijnen open access en FAIR data hier toegevoegd.

Transitie naar Open Science

visuele schets van de NPOS programmastructuur

Het NPOS ziet Open Science als een transitie naar het nieuwe normaal waar diverse partijen een rol in spelen.

Het NPOS ondersteunt en coördineert de inzet voor open science op landelijk niveau. Initiëring en uitvoering van de Open Science-activiteiten ligt bij de diverse betrokken partijen zelf.

Wat is Open Science?

Open Science of Open Scholarship staat voor de transitie naar een nieuwe, meer open en inclusieve manier van het uitvoeren, publiceren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek. Centraal in dit concept staat het streven naar meer samenwerking en transparantie in alle onderzoeksfasen. Lees verder