Homepage

Nationaal Programma Open Science

Binnen het Nationaal Programma Open Science komen partijen bij elkaar die op landelijk niveau werken aan het bevorderen van open science in Nederland. Doel is te komen tot een gecoördineerde inzet voor de transitie naar open science én het uitdragen van belang ervan. Lees meer

Open Science in NL

Vind gerichte informatie over de volgende onderwerpen hier:

openaccess.nl

FAIR-software.nl

Recognitionrewards.nl

Opensciencefestival.nl

Open Science Communities

Binnenkort volgen:

  • FAIR data
  • Citizen Science

Nationaal Open Science Festival 2022

nationaal open science festival logo

Op 1 september 2022 vindt de tweede editie plaats van het Nederlands Nationaal Open Science Festival. De locatie is dit keer de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het festival is volgeboekt, maar registratie is alleen nodig voor aanwezigheid ter plaatse. Je kunt op de dag zelf ook de plenaire sessies volgen via de live stream op www.opensciencefestival.nl.  Op de site vind je meer informatie, waaronder het volledige programma.

Nationaal Open Science Festival

Het thema van de dag is MEET | SHARE | INSPIRE | CARE

Het Nationaal Open Science Festival is een gelegenheid om meer te weten te komen over Open Science-praktijken in Nederland. Het is een manier om kennis te maken maken met onderzoekers die al open werken of daarmee willen beginnen. 

NPOS2030 Ambitiedocument

Het  NPOS heeft eind 2021 een online open consultatie opgezet met als doel om alle Nederlandse stakeholders de kans te geven input te geven op het NPOS2030 Ambitiedocument, dat de eerste hoofdstukken vormt van de nieuwe NPOS2030 Programmabeschrijving. 

78 instellingen, netwerken, gemeenschappen en individuen gaven  hun opbouwende feedback op verise 0.8 van het NPOS Ambitiedocument.

Inmiddels is een nieuwe versie van het ambitiedocument opgesteld gebaseerd op de feedback uit de Consultatie. Dit herziene NPOS-ambitiedocument zal straks samen met de NPOS Rolling Agenda en de beschrijving van de NPOS-governance het meerjarenplan NPOS2030 vormen. In deze Rolling Agenda worden, voor de periode 2023-2025 in detail, en op hoofdlijnen voor de periode daarna tot 2030, de actielijnen beschreven die moeten worden ondernomen om de strategische doelstellingen van het programma te verwezenlijken. 

Wij danken eenieder die aan de totstandkoming van dit Ambitiedocument heeft meegewerkt, niet in de laatste plaats alle respondenten op de eerdere versie van het Ambitiedocument.

De nieuwe versie van het NPOS2030 Ambitiedocument vindt u hier (ENG en NL):

Ambition document

Ambitiedocument

Het eerdere Rapport en versie 0.8 van het NPOS2030 Ambitiedocument vindt u hier:

Rapport Open Consultatie

Ambitiedocument 0.8

Wat is Open Science?

Open Science of Open Scholarship staat voor de transitie naar een nieuwe, meer open en inclusieve manier van het uitvoeren, publiceren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek. Centraal in dit concept staat het streven naar meer samenwerking en transparantie in alle onderzoeksfasen. Lees verder